Isa Öhman
Sommarutställning Gallerierna Konstrunda i Buberget Kontakt CVI mitt arbete delar jag tiden mellan långsamt framväxande textila former och snabbare tekniker som collage och målning. De senaste åren har jag målat mer än tidigare men har hittills alltid återkommit till ryateknik på fristående reliefartade former eller lindade tygsträngar som hopfogas på olika sätt.

Jag påverkas mycket av stämningar runt omkring mig och i samhället i stort. Jag hittar symboler för det jag vill uttrycka överallt: i tidningar, i tekniska detaljer, i mönster på husväggar, i ritningar i uppslagsböcker osv.

Under sommarhalvåret försöker jag tillbringa så mycket tid som möjligt i mitt gamla hus i Västerbotten. För ett par år sen hade jag möjlighet att bo och verka där på heltid. Med naturen runt knuten och med årstidernas växlingar fick jag en kraftig kreativ injektion. I lugnet långt från staden fick jag tid att tänka på ett nytt sätt och jag fick bättre perspektiv på det mesta. Det har sen omvandlats och blivit grunden till flera av mina nya alster. Efter återkomsten till Stockholm kan jag uppskatta stadens fördelar bättre än tidigare. Stad och land blandas nu i min bildvärld även om jag nu koncentrerar mig på min upplevelse av träd och skog. 

Under åren har jag deltagit i ett antal separat- och grupputställningar och har också de senaste fyra åren medverkat i Konst- och Hantverksrundan i Vindelns Kommun. Sommaren 2012 öppnade jag mitt hus uppe i norr för allmänheten under juli och augusti och ställde ut mina egna verk tillsammans med konst av mina kollegor Aðalheiður Ólöf Skarphéðinsdóttir och Ilkka Timonen.

In English

Isa Öhman
In my art-works I share my time between slowly proceeding fiber art forms and quicker techniques like collage and painting. The last two years I have painted more than ever before but so far I have always returned to pile rug technique on bulging (convex) figures or winded linen yarn on strings of cloth.

I am much influenced by the atmosphere around me in the small scale and in the large. I find symbols for my expressions everywhere:  in media, technical details, from house-walls, encyclopedias, natural sceneries and so on.

During summers I try to spend as much time as possible in my old countryside home in northern Sweden. A couple of years ago I had the opportunity to live and work there full time. With the wilderness just around the corner and with the strong changes of season I was given a powerful creative injection. Staying in the peacefulness far away from the bustling city life helped me rethink most things and gave me a new perspective of life. All this has been transformed and has been made the basis of many of my most recent works.After moving back to Stockholm again I can appreciate its benefits more than before. City and rural vitality make a fusion in my visual sphere, and even so now when concentrating on my own experiences with trees and forests.

I’ve been part of numerable separate and group exhibitions during my artistic career and have also been part of Konst- och Hantverksrundan in Vindeln for four years. I exhibited my works along with colleagues Aðalheiður Ólöf Skarphéðinsdóttir and Ilkka Timonen summer of 2012 by opening my northern home to the public throughout July and August.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------